DiSC udviklingsforløb

DiSC udviklingsforløb – Skab ny energi i virksomheden og styrk bundlinjen

– med et effektivt og målbart forløb som giver resultater der varer ved.

Vi bruger personprofilanalysen DiSC som værktøj til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse for hinandens og egen adfærd. Gennem en konkret og sjov proces, sikrer vi et udbytte for deltagerne sådan at den nye indsigt forankres i virksomheden og kan anvendes direkte i hverdagen.

Formål

Formålet med forløbet er at styrke og udvikle medarbejderne i forhold til kommunikation og samarbejde internt i virksomheden og til eksterne samarbejdspartnere, ved at alle bliver bevidste om indvirkningen af egen og andres adfærd på virksomhedens resultat. Forløbet giver en bevidsthed om bedst mulig brug af virksomhedens ressourcer og talentmasse.

Profilen

En personprofil kan klarlægge personlige adfærdsmønstre og beskrive styrker og svagheder i forhold til andre mennesker og i forhold til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den giver os råd omkring hvilke omgivelser vi trives i og hvilken adfærd, vi med fordel kan udvikle. Personprofilen viser hvad vi motiveres af og hvilke opgaver, vi vil være mindre motiveret til at løse.

Forløbet

Deltagerne får en grundlæggende viden om profilernes arketyper og deres adfærd. Der vil være oplæg omkring profilen og øvelser. Der bliver skabt grobund for en fælles terminologi omkring DiSC. Forløbet tilpasses din virksomheds behov.

Individuel Tilbagemelding på personprofil med Coaching

I forlængelse af forløbet kan deltagerne med fordel få en individuel tilbagemelding på deres personprofil med coaching. Her er det muligt at blive coachet på udviklingspunkter samt vende dagligdagens udfordringer og evt. samarbejdsvanskeligheder med en neutral sparringspartner.

Tilbud

Kontakt os for tilbud info@humantalent.dk