Personprofilanalyser

discover_everything_discHuman Talent tilbyder flere anerkendte personprofilanalyser. Vi er certificeret i produkterne og vurderer hvilken analyse der bør anvendes i forhold til opgaven.

Personprofilanalyser kan blandt andet bruges til:

 • Rekruttering af kandidater gennem Human Talent eller jeres egne kandidater
 • Personlig udvikling/coaching
 • Ledelsesudvikling
 • Karriereudvikling
 • Konfliktløsning

En personprofil kan klarlægge personlige adfærdsmønstre og beskrive styrker og svagheder i forhold til andre og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den giver os råd omkring hvilke omgivelser vi trives i og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle. Personprofilen viser hvad vi motiveres af og hvilke opgaver vi vil være mindre motiveret til at løse. Personprofilanalysen er naturligvis kun et understøttende samtale- og arbejdsredskab, der aldrig må stå alene!

Udbytte

For den, der udfylder profilenimage001

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
 • En egen vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Øget forståelse for andre mennesker
 • Forbedret kommunikation med andre mennesker

For Virksomheden

 • Bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
 • Et fælles sprog
 • Forbedret kommunikation

Vi arbejder med

 • Discovers DiSC personprofilanalyse
 • Extended DiSC personprofilanalyse
 • Personlighedstest NEO-PI-3

Kontakt Trine Sangill trine@humantalent.dk