Kognitiv evnetest

 

 

 

Om testen

AdaptGRT er et effektivt værktøj til at vurdere kognitive evner indenfor verbal-, numerisk- og abstrakt ræsonnement. Værktøjet er udformet som en psykometrisk færdighedstest som primært anvendes i rekrutterings- og talentudviklingsforløb. Anvend AdaptGRT til din næste rekruttering og opnå indsigt i kandidatens kapacitet og udviklingsmuligheder.

Hvad er AdaptGRT

AdaptGRT er en adaptiv kognitiv test til støtte og vejledning i forbindelse med din rekrutteringsproces. At kunne vurdere en persons potentiale i forhold til en stilling eller et udviklingsforløb, er en væsentlig del af udvælgelsesprocessen, og en kognitiv evnetest kan give dig værdifuld information, der ofte ikke kan indsamles via andre metoder. AdaptGRT er udstyret med en adaptiv spørgeramme. Det betyder, at testens spørgsmål løbende tilpasser sig din respondents vidensniveau for et hurtigt og præcist resultat.

Verbal, numerisk og abstrakt

  • Den verbale del af testen vurderer en persons evne til at anvende ord på en logisk måde. Særlig anvendelig i job, hvor sprogforståelse- og beherskelse er vigtig.
  • Den numeriske del af testen vurderer en persons evne til at anvende tal på en logisk og rationel måde. Særlig vigtig i job, hvor talforståelse- og behandling er vigtig, f.eks. i job indenfor økonomi.
  • Den abstrakte del af testen vurderer evnen til at forstå komplekse begreber og optage ny information, der ligger uden for tidligere erfaring. Særlig vigtig i job, som kræver evner til håndtering af kompleksitet og hurtigt at kunne sætte sig ind i opgaver, der er udenfor tidligere erfaringsområde.

Anvendelse

Testen anvendes især i forbindelse med rekruttering til job, hvor evnen til at gennemskue komplekse problemer, analysere og lære nye komplekse ting hurtigt er vigtigt.

  • Kognitive evner forudser muligheder for træning
  • Kognitive evner er bedre til at bedømme performance end f. eks. akademisk succes

Testen adskiller sig fra andre tests, da den tilpasser sig kandidatens niveau og både måler på tillært erfaring og på hvordan kandidaten  evner, at forstå komplekse begreber og optage ny information, der ligger uden for tidligere erfaring.

Den kan bruges til at vurdere i hvilket omfang en person

  • Kan opfange opgaverne i en rolle hurtigt
  • Kan trænes hurtigt
  • Kan lære nyt kompliceret stof hurtigt
  • Har potentiale til at udvikle sig

Tilbagemelding på test

Testen følges altid op af en uddybende samtale og bruges som udgangspunkt for dialog. I samtalen får kandidaten tilbagemelding på den anvendte test, og vi går i dialog om testresultaterne og fortolkningen af disse. Sigtet er – sammen med kandidaten – at nå frem til en vurdering af kandidatens styrker, svagheder og kvalifikationer i forhold til det konkrete job.

Kontakt os og hør mere om testen og anvendelsesmulighederne – telefon 87 45 00 25 eller info@humantalent.dk