Personlighedstest

Personlighedstesten NEO-PI-3

En af markedets bredest funderede og bedst dokumenterede personlighedstest. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål.

Anvendelse

NEO-PI-3 personlighedstest anvendes til rekruttering og lederudvikling.

De fem personlighedsdimensioner

En NEO-PI-3 test måler på fem personlighedsdimensioner: Emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed over for oplevelser, venlighed og samvittighedsfuldhed.

Emotionelle reaktioner

Dimensionen afspejler personens overordnede emotionelle reaktioner. Typisk vil personer, der scorer lavt på denne dimension være afslappede og ikke bekymre sig om fremtidige problemer. Viser personlighedsanalysen at personen derimod ligger højt i denne dimension, så vil de hurtigt blive stressede, bekymre sig og være anspændte.

Ekstroversion

Dimensionen afspejler personens energiniveau og sociale behov. Viser personlighedsanalysen at personen scorer lavt på denne dimension, betyder det at de foretrækker at arbejde alene eller i små grupper. Disse mennesker har ofte en mere formel tilgang til andre mennesker. Personer, der scorer højt vil ofte have et højt energiniveau, have et stort socialt behov og interesse for at være sammen med andre mennesker socialt, som fagligt.

Åbenhed over for oplevelser

Dimensionen afspejler personens overordnede tilgang til forandringer, nye ideer og tanker. Personer der scorer lavt på denne dimension vil være jordnære og praktisk tænkende. Personer der scorer højt, vil være iderige, kreative og omstillingsparate.

Venlighed

Dimensionen afspejler personers tilgang til andre mennesker, sociale konformitet og deres tillid til andre mennesker. Personer der scorer lavt vil være konkurrenceorienterede og have en kold og noget kynisk indstilling, til andre mennesker. Derimod vil personer der scorer højt, være flinke, medgørlige og tillidsvækkende. Personer der scorer højt vil fokusere på gruppens trivsel.

Samvittighedsfuldhed

Dimensionen afspejler personers selvdisciplin, samvittighedsfuldhed og strukturering. Viser personlighedsanalysen at personen scorer lavt på denne dimension, så betyder det at de er impulsive, spontane og de vil undgå regler og orden. Personer, der scorer højt vil være ambitiøse, selvdisciplinerede og perfektionistiske.

Tilbagemelding på test

Testen følges altid op af en uddybende samtale og bruges som udgangspunkt for dialog. I samtalen får kandidaten tilbagemelding på den anvendte test, og vi går i dialog om testresultaterne og fortolkningen af disse. Sigtet er – sammen med kandidaten – at nå frem til en vurdering af kandidatens styrker, svagheder og kvalifikationer i forhold til det konkrete job.

Kontakt os og hør mere om testen og anvendelsesmulighederne – telefon 87 45 00 25 eller info@humantalent.dk