DiSC personprofil

 

 

 

 

En DiSC personprofil kan klarlægge personlige adfærdsmønstre og beskrive styrker og svagheder i forhold til andre og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den giver os råd omkring hvilke omgivelser vi trives i og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle. Personprofilen viser hvad vi motiveres af og hvilke opgaver vi vil være mindre motiveret til at løse.

DiSC Personprofilanalysen kan bruges til:

 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Personlig udvikling
 • Ledelse
 • Salg
 • Karriereudvikling
 • Kommunikation

Udbytte

For den, der udfylder profilen

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
 • En egen vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Øget forståelse for andre mennesker
 • Forbedret kommunikation med andre mennesker

For Virksomheden

 • Bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
 • Et fælles sprog
 • Forbedret kommunikation

Vi tilbyder flere variationer af DiSC profilen

 • DiSC workplace – målgruppen er alle personer
 • DiSC Sales – målgruppen er sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.
 • DiSC Management – Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Tilbagemelding på DiSC profilen

Profilen følges altid op af en uddybende samtale med kandidaten og bruges som udgangspunkt for dialog. Kandidaten og virksomheden får   tilbagemelding på den anvendte test, og vi går i dialog om testresultaterne og fortolkningen af disse. Sigtet er – sammen med kandidaten og virksomheden – at nå frem til en vurdering af kandidatens styrker, svagheder og kvalifikationer i forhold til det konkrete job.

DiSC profil og onboarding

Ved rekruttering er profilen et oplagt værktøj at inddrage i oboardingen af den nye medarbejder, samt efterfølgende plan for udvikling. Ved at benytte DiSC profilen i onboardingen/introduktionsforløbet, sikres et godt individuelt tilrettelagt program. DiSC profilen er også et værdifuldt og konkret ledelses værktøj, som den ansættende leder, kan benytte i den daglige ledelse og udvikling af medarbejderen.

Vores resultater er gode og under referencer kan du læse nogle af dem

Kontakt os og hør mere om testen og anvendelsesmulighederne – telefon 87 45 00 25 eller info@humantalent.dk